LỄ CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIẢI GOLF TOÀN QUỐC CỰU HỌC VIÊN, SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 2024

⛳ Ngày 11/3/2024 tại Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân – NEU đã diễn ra buổi họp báo với mục đích công bố thông tin giải đấu, giải đáp điều lệ giải đấu, công bố các nhà tài trợ, cơ cấu giải thưởng và các hạng mục liên quan 
📍 Để chuẩn bị cho một sự kiến lớn diễn ra thành công tốt đẹp Ban tổ chức, Ban giám hiệu nhà trường cùng Ban điều hành NeuGolf sẽ cống hiến hết mình vì giải đấu! 

HOTLINE MAYGOLF👇 

☎️Thanh Thảo: 037 9966 226

☎️Thanh Thu: 086 8036 226

☎️Thanh Kiều: 0976 324 226

☎️Thanh Mai: 0866 206 226

☎️Thanh Ngân: 033 7526 226