CLB GOLF WESTPOINT hân hoan tổ chức Outing King Cup 2024 để hưởng ứng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3

“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba”
CLB GOLF WESTPOINT hân hoan tổ chức Outing King Cup 2024 để hưởng ứng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3.
👇HOTLINE MAYGOLF👇
☎️Thanh Thảo: 037 9966 226
☎️Thanh Thu: 086 8036 226
☎️Thanh Kiều: 0976 324 226
☎️Thanh Yến: 0866 206 226
☎️Thanh Ngân: 033 7526 226
—————————–
🍀 MAYGOLF – TRAO VẠN ĐIỀU MAY – GIÁ TỐT TẬN TAY!